επιτήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων πρόβλεψη παραγωγής επόμενης ημέρας

Photovoltaic Parks Supervision
Photovoltaic Parks Supervision
Photovoltaic Parks Supervision
Argo Technologies
Αργώ Τεχνολογίες
Argo Technologies
 

Κατασκευάζουμε εξατομικευμένες λύσεις επίβλεψης και πρόβλεψης για το χαρτοφυλάκιο ΦΒ πάρκων

Photovoltaic Parks Supervision

Παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση ΦΒ πάρκων

Αναπτύσσουμε ένα ακριβές, φυσικό μοντέλο του PV Park με μια λύση χαμηλού κόστους που βασίζεται στη συλλογή δεδομένων από επιλεγμένα array-string και υπάρχουσες πηγές (inverters, IoT, έξυπνοι μετρητές, καταγραφείς δεδομένων, μετεωρολογικοί σταθμοί). Αυτό το μοντέλο και οι αλγόριθμοι, μας επιτρέπουν τον εντοπισμό σφαλμάτων σε επίπεδο array-string, την παρακολούθηση της απόδοσης και τις alert ειδοποιήσεις για την εύρεση των βασικών αιτιών σφάλματος

Photovoltaic Parks Supervision

Λύσεις παρακολούθησης και επίβλεψης υποσταθμών

Οι υποσταθμοί 20KV ή 150KV έχουν μεγάλες ανάγκες παρακολούθησης και επίβλεψης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Οι λύσεις μας είναι βελτιστοποιημένες για υποσταθμούς που χρησιμοποιούνται σε συνδέσεις φωτοβολταϊκού δικτύου. Επίσης λειτουργούν και σε συνέργεια με τη λύση IoT PV park για να προσφέρουν μια βάση δεδομένων για ακριβείς προβλέψεις επόμενης ημέρας

Photovoltaic Parks Supervision

Ακριβής πρόβλεψη επόμενης ημέρας ΦΒ πάρκων που συμμετέχουν σε ενεργειακές αγορές

Η αποτελεσματική χρήση προσεκτικά επιλεγμένων και συντονισμένων αλγορίθμων Machine Learning που χρησιμοποιούν τα ιστορικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις λύσεις IoT μας επιτρέπουν τις πιο ακριβείς προβλέψεις παραγωγής σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Τα εστιασμένα και βελτιστοποιημένα ANN, οι αλγόριθμοι Fuzzy-Neural και LSTM εξαλείφουν το άγχος της πρόβλεψης επόμενης ημέρας, κατά τη συμμετοχή σε αγορές, στα πλαίσια του στόχου

Επιτήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων – Πρόβλεψη Παραγωγής Επόμενης Ημέρας

  Επιτήρηση, Προληπτική Συντήρηση, Πρόβλεψη Παραγωγής Επόμενης Ημέρας Χαρτοφυλακίου Φωτοβολταϊκών Πάρκων.

Προληπτική Συντήρηση και Ανίχνευση Βλαβών εγκαταστάσεων ΦΒ πάρκων βασισμένη σε δεδομένα και έξυπνη επιτήρηση με αλγόριθμους Machine Learning.

Συγκέντρωση δεδομένων από διάφορες πηγές (Μετατροπείς, πίνακες επιτήρησης string, μετεωρολογικούς σταθμούς, Υποσταθμούς, έξυπνους μετρητές κ.α.)

Απεικόνιση των δεδομένων σε dashboard ειδικά σχεδιασμένο για το χαρτοφυλάκιο των έργων σας.

Αποθήκευση ιστορικών δεδομένων ανά πάρκο και συνολικά για το χαρτοφυλάκιο.

Επεξεργασία δεδομένων με αλγόριθμους Machine Learning για πρόβλεψη ακριβείας παραγωγής επόμενης ημέρας χαρτοφυλακίου πάρκων για μεγιστοποίηση κερδών από συμμετοχή στις αγορές ενέργειας.

Οι μόνοι με λύση επιτήρησης χωρίς συνδρομή εφόσον ζητηθεί (Επικοινωνήστε μαζί μας) – Η ολοκληρωμένη λύση επιτήρησης είναι δικής μας έμπνευσης και κατασκευής, βασισμένη κυρίως σε τεχνολογίες ανοιχτής πρόσβασης. Έτσι η εφαρμογή της είναι ευέλικτη, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Λύσεις για επιτήρηση και προληπτική συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης 20KV.

Λύσεις για επιτήρηση και προληπτική συντήρηση Υποσταθμών Υψηλής Τάσης 150KV.

Μελέτη Κατασκευή και Εξοπλισμός

  Έχετε λάβει ή κοντεύετε να σας παραχωρηθούν όροι σύνδεσης για φωτοβολταϊκό πάρκο, αιολικό ή άλλου είδους ΑΠΕ? Θέλετε να προχωρήσετε στην κατασκευή το γρηγορότερο δυνατό και με εγγύηση ποιότητας και αποτελέσματος?

Με ειδικούς επιστήμονες, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με χρόνια εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή έργων ΑΠΕ και ειδικότερα φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων. Αναλαμβάνουμε και επιμέρους τμήματα της κατασκευής κατόπιν συμφωνίας.

Η εταιρεία μας σε συνεργασία και με επιλεγμένους προμηθευτές υλικού παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής. Επικοινωνήστε σήμερα μέσω του email μας: info@argotech.gr

Μελέτη και Αδειοδότηση

  Έχετε στην ιδιοκτησία σας ένα αγροτεμάχιο ή στέγη κτιρίου ή και οικία? Θέλετε να δείτε τις δυνατότητες αξιοποίησής του για φιλοξενία φωτοβολταϊκού, μικρού αιολικού ή και άλλης μορφής ΑΠΕ (βιομάζα / βιοαέριο, ΣΥΘΗΕ κ.λ.π.)?

Απευθυνθείτε σήμερα στην εταιρεία μας για να συζητήσουμε τις προοπτικές και πιθανότητες αδειοδότησης υπό τις παρούσες συνθήκες που δυστυχώς αλλάζουν ταχύτατα (τρεις αλλαγές νομοθεσίας μόνο από την τελευταία κυβέρνηση). Επικοινωνήστε σήμερα μέσω του email μας: info@argotech.gr

Νέα energypress.gr

RSS

Ακριβής ανίχνευση σφαλμάτων και πρόβλεψη για την επόμενη μέρα με χαμηλό κόστος